Vendehøj 80, 8543 Hornslet

7 attraktive byggegrunde

Området omkring Vendehøj er et af de nyeste områder i Hornslet. Herfra kan du gå til Netto og Rema1000 og via stisystemet kommer du hurtigt og sikkert til både letbanen, skolen, parken og Hornslets hovedgade. Stien giver desuden på sigt, adgang til Skrald skov som byder på gode gå- og løbeture.

Bygger du dit drømmehus her, vil du blive en del af et større boligområde med i alt 92 nye naboer som løbende flytter ind over de næste par år. En stor del af de kommende beboere er unge børnefamilier.

Udstykningen er beliggende i storparcellens nordvestlige hjørne og omfatter i alt 10 parcelhusgrunde i størrelserne 920 - 1.141 m2. Grundene er omfattet af lokalplan 421 som område IV og har mulighed for 30% bebyggelse i op til max 8,5 m. Bebyggelse må opføres i maksimalt 1 ½ etage, hvor øverste etage må være en udnyttet tagetage. Sælger etablerer en vold som en naturlig afskærmning mod Løgtenvej således at der skabes en fin kant mellem de nye boliger og de omgivende veje. Volden forventes at få en højde på 2-3m. For yderligere information om grundene henvises til lokalplanen som kan udleveres ved kontakt til ejendomsmægler.

Ud over købesummen betaler køber tilslutningsafgifter for fjernvarme, spildevandskloak, el og vand til sælger med i alt kr. 155.246,87 inkl. moms. Sælger forestår byggemodning af området og overtagelse af grundene sker 1. januar 2022.